Modul 4 – Pametne tehnologije i servisi: kako će izgledati moderni svijet za 10 godina

U okviru projekta „ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“, koji se uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D) realizuje na Visokoj školi eMPIRICA, održan je 22.10. i 23.10.2018. godine u Tuzli i Brčkom trening pod nazivom ” Pametne tehnologije i servisi: kako će izgledati moderni svijet za 10 godina”.

Angažovani stručnjak iz dijaspore mr.sci. Aleksandar Mastilović, koji niz godina živi i radi u Srbiji, upoznao je studente sa aktuelnim trendovima u oblasti pametnih tehnologija: zašto su neka rješenja „pametna“ a neka nisu, koji benefiti se trebaju postići projektima pametnih gradova, pametne poljoprivrede i drugim aplikacijama baziranim na mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji, te kako definirati ciljeve i verificirati ostvarenje definiranih ciljeva kroz KPI parametre (Key Performance Indicators).

Tokom treninga studentima su prezentirana postojeća rješenja dostupna na globalnom tržištu, kao i primjeri uspješno realiziranih projekata. Osim toga, napravljen je pregled stvarnih tržišnih potreba u BiH i regiji, te je analiziran tržišni potencijal za neka od rješenja koja će studenti izrađivati tokom realizacije ovog projekta. Tokom drugog dijela treninga studenti su u grupama nastavili raditi na svojim projektnim prijedlozima, sa naglaskom na analizu tržišnog potencijala istih kao i tehničku složenosti u smislu otpornosti na brzu pojavu konkurencije u regiji i na globalnom tržištu.

Projekat se nastavlja modulom 5 krajem novembra ove godine, kada će se student upoznati sa mogućnostima i prednostima samozapošljavanja i poduzetništva: šta znači poduzetništvo i zašto je to najbolja opcija za prvi korak u karijeri mladih inženjera i kreativaca.

(Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.)