— Modul 6 – Evaluacija studentskih timova i projekata

U okviru aktivnosti „ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“, koji se uz podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D) realizuje na Visokoj školi eMPIRICA, održani su treninzi posvećeni evaluaciji studentskih timova i njihovih prototipa proizvoda od strane angažovanih stručnjaka iz dijaspore, mr.sc. Aleksandra Mastilovića i dr. Edhema Eddie Čustovića.

Mr.sc. Aleksandar Mastilović je u periodu 05.-07. februara održao pojedinačne evaluacijske treninge sa svakim od ukupno četiri projektna tima, korištenjem web konferencijskog sistema Cisco WebEx Meetings. Kroz četverosatne online sesije mentor je sa studentima izvršio analizu dosadašnjih aktivnosti na projektu, diskutovao probleme sa kojima se studenti susreću u realizaciji svojih projektnih ideja, te predložio moguća rješenja. Studenti su upućeni kako da poboljšaju svoje business planove i kako da prevaziđu probleme u funkcionisanju timova.

Zajednički trening svih projektnih timova iz Brčkog i Tuzle održan je u Tuzli 19.02.2019. godine. Pod mentorstvom angažovanog stručnjaka iz dijaspore, dr. Edhema Eddie Čustovića sa La Trobe University iz Australije, izvršena je evaluacija dosadašnjih aktivnosti na projektu, analizirani su problemi prilikom realizacije pojedinih projektnih zadataka, te su se tražila odgovarajuća rješenja. Prilikom planiranja idućih koraka za realizaciju projekata koje razvijaju timovi studenata, razmatrani su mogući rizici i ograničenja s kojima bi se projektne grupe mogle susresti. Također, izvršena je analiza troškova za realizaciju krajnjeg projektnog rješenja – prototipa proizvoda koji razvijaju projektni timovi studenata. Studenti su u toku treninga tražili nove potencijalne kontakte/partnere za nastavak aktivnosti na svojim proizvodima, gdje će pokušati stupiti u kontakt sa njima, te su imali probnu pitching prezentaciju svog projekta pred mentorom Čustovićem. Na kraju treninga podijeljeni su novi zadaci grupama i isplanirani njihovi idući koraci.

„ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“ nastavlja sa završnim modulom treninga u maju 2019. godine, kada će se studenti upoznati sa mogućnostima i prednostima samozapošljavanja i poduzetništva i fondovima za podršku poduzetništvu