Modul 5 – Design Thinking, marketing strategije i javni nastup pred investitorima

U okviru aktivnosti „ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“, koji se uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D) realizuje na Visokoj školi eMPIRICA, održan je u Brčkom i Tuzli trodnevni trening pod nazivom ”Design Thinking, marketing strategije i javni nastup pred investitorima”.
Angažovani stručnjak iz dijaspore, dr. Edhem Eddie Čustović sa La Trobe University iz Australije, prošao je sa učesnicima projekta kroz pet koraka Design Thinking procesa sa ciljem razvoja inovacijske kulture i buđenja kreativnosti. Ova metoda će pomoći našim studentima da u nepredvidivom i kompleksnom okruženju postanu agilni i inovativni kao budući start-up.

U dijelu treninga o marketing strategijama dr. Čustović je studentima predstavio marketing strategiju kao sredstvo za ostvarivanje marketing ciljeva, a koja treba odgovoriti na pitanja: šta, gdje i kako, kako bi se u konačnici postigla konkurentska prednost njihove start-up kompanije.

Treći dio treninga bio je posvećen pitch nastupu, koji podrazumijeva kratku promotivnu prezentaciju projekata naših studenata. Studenti su vježbali kako svoju ideju prezentirati u 3-5 minuta, tokom kojih trebaju predstaviti svoj tim, problem koji njihov proizvod rješava, rješenje koje proizvod nudi, poslovni plan: veličinu tržišta, segment tržišta, tržišnu strategiju, prodajnu strategiju, konkurenciju, značajna postignuća, i šta dalje namjeravaju razvijati.
„ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“ nastavlja sa modulom 6 u januaru 2019. godine, kada će se studenti upoznati sa mogućnostima i prednostima samozapošljavanja i poduzetništva: šta znači poduzetništvo i zašto je to najbolja opcija za prvi korak u karijeri mladih inženjera i kreativaca.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.