ICT BICeMPIRICA tim

Muhdin Mujačić
Direktor i mentor

Direktor i predavač na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Ima preko 25 godina iskustva u realizaciji projekata i obrazovanju u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Jedan od pionira Cisco Academy Networking programa u BiH, vlasnik CCNA i CCAI certifikata. Ekspert je u oblasti elektronskog poslovanja, mrežnih tehnologija i informacijske sigurnosti.

Muhdin Mujačić
Direktor i mentor
Aleksandar Mastilović
ICT BICeMPIRICA trener i mentor

Član istraživačke grupe na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, član IEEE Publications Services and Products Board i IEEE Internet of Things Steering Committee u New Yorku. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti naučno-istraživačkog rada, edukacije na visokoškolskim ustanovama, te niz uspješnih projekata u oblasti podsticanja poduzetništva, i poslovno-inovacionih centara, inkubatora i akcelaratora vezanih uz visokoškolske ustanove.

Aleksandar Mastilović
ICT BICeMPIRICA trener i mentor
Edhem Eddie Čustović
ICT BICeMPIRICA trener i mentor

Osnivač i direktor La Trobe Innovation & Entrepreneurship Foundry, koordinator industrijskih projekata na La Trobe University, Board Member IEEE, osnivač i predsjednik BH Futures Foundation. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti naučno-istraživačkog rada, edukacije na visokoškolskim ustanovama, te niz uspješnih projekata u oblasti podsticanja poduzetništva, i poslovno-inovacionih centara, inkubatora i akcelaratora vezanih uz visokoškolske ustanove.

Edhem Eddie Čustović
ICT BICeMPIRICA trener i mentor
Selma Berbić
Saradnik na projektu

Predavač na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Voditelj Ureda za međunarodnu saradnju i voditelj projekata Visoke škole eMPIRICA. Magistar ekonomije, uža naučna oblast marketing.

Selma Berbić
Saradnik na projektu
Azra Mujačić
Saradnik na projektu

Asistent na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA i saradnik u ICT poslovno inovacijskom centru eMPIRICA. Po zvanju Bachelor of Science in Business Administration, uža specijalnost Controlling.

Azra Mujačić
Saradnik na projektu