Ako ne radimo na ostvarivanju vlastitih snova onda ćemo definitivno morati da radimo za druge na ostvarivanju njihovih.

ICT Business Innovation Center na eMPIRICI nam upravo nudi mogućnost da sami krojimo svoj put i ne budemo dio crne statistike o nezaposlenosti u BiH.
Dženana Pedljić - Učesnica projekta

Vrata mogućnosti su nam otvorena, sada je na nama da prođemo kroz njih.

Dobili smo priliku za koju vjerovatno još uvijek nismo svjesni koje mogućnosti nam pruža. Bila bi šteta ne iskoristiti je.
Matej Geljić - Učesnik projekta

Priliku treba da iskoristimo.

Za mene ovaj program predstavlja odličnu priliku za stručnim usavršavanjem na poljima IT-a i poduzetništva, kao i priliku za ličnim napretkom.
Azra Pezerović - Učesnica projekta