Ova web stranica napravljena je u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koji predstavlja partnerstvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Stavovi izraženi na ovoj web stranici ne odražavaju nužno stavove Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske, UNDP-a BiH i IOM-a BiH.