PITCH-MATCH-START(Up)

Na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPRICA u Tuzli, 19. i 20. maja održan je dvodnevni događaj pod nazivom PITCH-MATCH-START(Up), u okviru kojeg je organizovano takmičenje startupa, njihovo umrežavanje sa potencijalnim investitorima, te umrežavanje IT studenata sa potencijalnim poslodavcima. Ovaj događaj predstavlja završnicu jednogodišnjeg projekta ICT Business Innovation Center eMPIRICA koji je realizovan uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

U dijelu Startup Competition organizovano je takmičenje četiri startup proizvoda, razvijena od strane tri startup tima sačinjena od studenata i diplomanata Visoke škole eMPIRICA:

  1. Tim Bit Legion iz Brčkog, koji se predstavio sa dva proizvoda, NiNu Box – pametnom kutijom za prvu pomoć, i ePlantCare – sistemom za automatizaciju kontrole uslova u zatvorenim prostorima za uzgoj biljaka,
  2. Tim GreenCode iz Tuzle, koji je predstavio Crowdy – web portal namijenjen povezivanju pružalaca usluga iz domena organizacije događaja i njihovih potencijalnih korisnika,
  3. Tim Dynamic Softworks iz Tuzle, sa proizvodom Zulu – integriranim hospitality i IPTV sistemom.

Prvo mjesto na pitch takmičenju osvojio je tim Bit Legion iz Brčkog, sa proizvodom NiNu Box, a drugo mjesto tim GreenCode iz Tuzle sa proizvodom Crowdy.

Ugovor o jednogodišnjoj inkubaciji u ICT poslovno inovacijskom centru eMPIRICA, koja uključuje prostor i druge potrebne resurse za rad, te mentorstvo i stipendiju za pokretanje kompanije, Visoka škola eMPIRICA potpisala je sa startup timom GreenCode, za proizvod Crowdy – portal za povezivanje organizatora događaja i korisnika, i startup timom Dynamic Softworks, za proizvod Zulu – integrirani hospitality i IPTV sistem.

U dijelu umrežavanja IT studenata Visoke škole eMPIRICA sa poslodavcima – Career Speed Dating, održana su 94 osamminutna sastanka studenata i potencijalnih poslodavaca. Ukupno 10 IT kompanija iz Tuzle, Sarajeva, Gračanice i inostranstva učestvovalo je u ovim razgovorima: Ministry of Programming, Leftor d.o.o., Authority Partners, Infonet d.o.o., Marvelsoft, Bravo & Jordanian Youth Innovation Forum, StarNet d.o.o., Spin d.o.o Software & Hardware, Workz Group Technology d.o.o., Procom d.o.o..

U dijelu Startup-Investor Matchmaking organizovano je povezivanje startupa sa investitorima, kako bi i jedni i drugi pronašli buduće poslovne partnere.

Nakon jednogodišnje realizacije projekta ICT poslovno inovacijskog centra eMPIRICA, s ponosom prestavljamo njegove rezultate:

  • Osnovan ICT poslovno inovacijski centar eMPIRICA u Tuzli i Brčkom
  • Zaposlena dva mlada stručnjaka na Visokoj školi eMPIRICA
  • 136 sati treninga za 38 studenata kroz godinu dana
  • 120 sati mentorskog rada sa startup timovima (22 studenta)
  • Nabavljena ICT oprema u vrijednosti 23.000 KM
  • Tri startup tima u finalnom takmičenja sa 4 proizvoda
  • Obezbijeđena jednogodišnja inkubacija za dva startup tima.