O projektu

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA i UNDP BiH potpisali su u aprilu 2018. godine ugovor o realizaciji projekta „ICT Business Innovation Center eMPIRICA – ICT BICeMPIRICA“, koji se izvodi uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D). Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Cilj ICT BICeMPIRICA projekta je kreiranje afirmativnog obrazovno-poslovnog okruženja kroz osnivanje i rad ICT poslovno-inovacijskog centra na Visokoj školi eMPIRICA u Brčkom i Tuzli, koji će pružati studentima i mladim poduzetnicima materijalne resurse, opremu i podršku kroz program mentorstva i treninga, s ciljem stvaranja i ubrzavanja razvoja novih kompanija baziranih na inovativnim idejama. U realizaciji projekta učestvuju dvojica vrhunskih ICT stručnjaka iz dijaspore – Edhem Čustović (La Trobe University Melbourne, Australia) i Aleksandar Mastilović (Univerzitet u Novom Sadu). Ovim projektom otvoriti će se 2 nova radna mjesta kroz zapošljavanje mladih stručnjaka na Visokoj školi eMPIRICA, stvoriti uslovi za inkubiranje 2 start-up kompanije i pružiti mogućnost samozapošljavanja za učesnike programa kroz edukaciju i besplatno korištenje resursa poslovno-inovacijskog centra na godinu dana tokom trajanja projekta.

Kroz ICT BICeMPIRICA projekat studenti i mladi poduzetnici će dobiti nadogradnju znanja iz oblasti tehnike i tehnologije, odnosno konkretnih tema koje su aktuelne u svijetu, i kroz to unaprijediti znanja i vještine stečene kroz formalno obrazovanje, ali će dobiti i neformalno obrazovanje koje nije obuhvaćeno formalnim okvirom, te podršku u sticanju drugih vještina neophodnih za uspješno samozapošljavanje i kreiranje radnih mjesta baziranih na sopstvenim vještinama. Glavne aktivnosti u sklopu projekta obuhvataju tehničke treninge, obuku u oblasti pripreme biznis plana, treninge u oblasti izrade marketing plana i promocije rješenja na tržištu, obuku za nastup pred investitorima, uz obezbijeđeno kontinuirano mentorstvo, nabavku potrebne ICT opreme i obezbijeđen prostora za rad.

Resursi

Studenti učesnici projekta dobijaju na korištenje prostor, softversku i hardversku opremu potrebnu za razvoj ideje i proizvoda

Edukacija

Tokom trajanja projekta studenti učestvuju na sedam modula treninga u trajanju od 68 sati, na teme iz oblasti tehnologije, startupa, razvoja proizvoda, poslovnih modela, marketinga, prodaje, financija, te se spremaju za izlazak na tržište

Mentorstvo

Studenti imaju pristup lokalnim i internacionalnim mentorima, kroz koordiniranje glavnih mentora na projektu: Edhem Eddie Čustović i Aleksandar Mastilović

Umrežavanje

Studenti imaju priliku ostvariti kontakt sa kompanijama i drugim centrima za razvoj poduzetništva u BiH i regiji, čija djelatnost je srodna ili kompatibilna sa primarnim fokusom projekata, preko poslovnih i drugih kontakata angažovanih eksperata iz dijaspore

  ICT BICeMPIRICA tim

  Muhdin Mujačić
  Direktor i mentor

  Direktor i predavač na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Ima preko 25 godina iskustva u realizaciji projekata i obrazovanju u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Jedan od pionira Cisco Academy Networking programa u BiH, vlasnik CCNA i CCAI certifikata. Ekspert je u oblasti elektronskog poslovanja, mrežnih tehnologija i informacijske sigurnosti.

  Muhdin Mujačić
  Direktor i mentor
  Aleksandar Mastilović
  ICT BICeMPIRICA trener i mentor

  Član istraživačke grupe na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, član IEEE Publications Services and Products Board i IEEE Internet of Things Steering Committee u New Yorku. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti naučno-istraživačkog rada, edukacije na visokoškolskim ustanovama, te niz uspješnih projekata u oblasti podsticanja poduzetništva, i poslovno-inovacionih centara, inkubatora i akcelaratora vezanih uz visokoškolske ustanove.

  Aleksandar Mastilović
  ICT BICeMPIRICA trener i mentor
  Edhem Eddie Čustović
  ICT BICeMPIRICA trener i mentor

  Osnivač i direktor La Trobe Innovation & Entrepreneurship Foundry, koordinator industrijskih projekata na La Trobe University, Board Member IEEE, osnivač i predsjednik BH Futures Foundation. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti naučno-istraživačkog rada, edukacije na visokoškolskim ustanovama, te niz uspješnih projekata u oblasti podsticanja poduzetništva, i poslovno-inovacionih centara, inkubatora i akcelaratora vezanih uz visokoškolske ustanove.

  Edhem Eddie Čustović
  ICT BICeMPIRICA trener i mentor
  Selma Berbić
  Saradnik na projektu

  Predavač na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA. Voditelj Ureda za međunarodnu saradnju i voditelj projekata Visoke škole eMPIRICA. Magistar ekonomije, uža naučna oblast marketing.

  Selma Berbić
  Saradnik na projektu
  Azra Mujačić
  Saradnik na projektu

  Asistent na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA i saradnik u ICT poslovno inovacijskom centru eMPIRICA. Po zvanju Bachelor of Science in Business Administration, uža specijalnost Controlling.

  Azra Mujačić
  Saradnik na projektu

  Foto galerija

  Ako ne radimo na ostvarivanju vlastitih snova onda ćemo definitivno morati da radimo za druge na ostvarivanju njihovih.

  ICT Business Innovation Center na eMPIRICI nam upravo nudi mogućnost da sami krojimo svoj put i ne budemo dio crne statistike o nezaposlenosti u BiH.
  Dženana Pedljić - Učesnica projekta

  Vrata mogućnosti su nam otvorena, sada je na nama da prođemo kroz njih.

  Dobili smo priliku za koju vjerovatno još uvijek nismo svjesni koje mogućnosti nam pruža. Bila bi šteta ne iskoristiti je.
  Matej Geljić - Učesnik projekta

  Priliku treba da iskoristimo.

  Za mene ovaj program predstavlja odličnu priliku za stručnim usavršavanjem na poljima IT-a i poduzetništva, kao i priliku za ličnim napretkom.
  Azra Pezerović - Učesnica projekta

  Ova web stranica napravljena je u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koji predstavlja partnerstvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Stavovi izraženi na ovoj web stranici ne odražavaju nužno stavove Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske, UNDP-a BiH i IOM-a BiH.

  Kontakt

  Gdje smo?

  Bulevar mira 8, Delta I, 76100 Brčko
  Fočanska 1, 75000, Tuzla

  Telefon

  Brčko: +387 49 230 111
  Tuzla: +387 35 312 350