O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Tuzli organizuje nastavu prvog ciklusa studija na dva studijska programa: Inženjerska informatika i Poslovna informatika. Nastava se organizuje na dva načina: redovan studij i studij na daljinu. Na studijskom programu Poslovna informatika studenti stiču dvije međunarodno priznate diplome: diplomu Visoke škole eMPIRICA i diplomu Visoke škole za poslovne nauke iz Ljubljane, Slovenija. Na studijskom programu Inženjerska informatika studenti besplatno pohađaju CCNA program Cisco akademije mrežnih tehnologija.

Učionice i laboratorije su opremljene savremenom ICT opremom: Cisco lab, laptopi, desktop računari, projektori, interaktivna elektronska tabla, eCampus, Cisco WebEx. Studenti putem e-mail računa na domeni empirica.edu.ba dobijaju besplatno pristup za: Microsoft Imagine Premium, Microsoft Office 365, Oracle Academy, Cisco Spark. Nastavni proces izvode nastavnici i asistenti Visoke škole eMPIRICA, kao i gostujući profesori sa univerziteta u BiH  i iz inostranstva. U okviru Visoke škole eMPIRICA djeluju: Akademija cjeloživotnog učenja, Cisco akademija mrežnih tehnologija, Oracle akademija, STEM akademija, Certiport testni centar, Centar za obrazovanje na daljinu. Trenutno učestvujemo u tri Erasmus+ projekta, kroz koje ostvarujemo mobilnost nastavnika i studenata. Analize pokazuju da 87% naših diplomiran studenata svoje prvo zaposlenje u struci pronalazi u roku od 3 mjeseca po diplomiranju.

Naši diplomanti rade u BiH ali i inostranstvu – od Evrope do dalekog Istoka, na poslovima u organima uprave, javnim službama, svojim vlastitim kompanija ili privatnim IT kompanijama, od čega veliki broj njih u kompanijama u kojima su obavljali praktično obrazovanje tokom studiranja.

Više na: http://www.empirica.ba/